2014-03-18

Externa nyheter

ABB tar order värda 45 miljoner dollar för att stärka svenska elnätet

Transformatorstationen Sege för 400 kV i Sydsverige ska bytas ut för att förbättra nättillförlitligheten och kvaliteten i elleveranserna till Malmö- och Skåneregionen. I Norrland ska två nya transformatorstationer för 400 kV, Djuptjärn och Högnäs, säkra elleveranserna till Kalix. Högnäs ska också underlätta integration av förnybar vindkraft till elnätet i Västerbotten. Stationerna är planerade att tas i drift 2015.

 Läs hela