2016-03-10

Externa nyheter

ABB vinner order värd 140 miljoner dollar på ökad integrering av förnybar energi i Europa

ABB har vunnit en order värd runt 140 miljoner dollar från kraftoperatörerna Energinet.dk i Danmark och 50Hertz Transmission i Tyskland på leverans och installation av en omriktarstation för högspänd likström (HVDC). Stationen ska placeras i Bentwisch i norra Tyskland. Back-to-back installationen med HVDC Light blir den första i sitt slag i Europa och kommer att möjliggöra sammankoppling av de asynkrona växelströmsnäten (AC) i östra Danmark och Tyskland.

Läs hela