2015-08-10

Externa nyheter

ABBs superomriktarstation på plats

ABB har passerat en viktig milstolpe genom positioneringen i Nordsjön av Dolwin beta, världens effektstarkaste havsbaserade omriktarstation. Stationen, som är placerad på en offshoreplattform, kan förse en miljon hushåll med ren energi.

Läs hela