2020-07-04

Externa nyheter

Accelererad utvecklingsplan för Sydkustens Vind

Den norska projektutvecklaren Magnora ASA har tillsammans med Kustvind AB beslutat att påskynda tillväxtplaner och utvecklingen av Sydkustens Vind, ett 500 MW vindkraftsprojekt till havs i södra Sverige.

Projektet har nu gått in i utvecklingsfas och studier av havsbotten och projektområdet i allmänhet kommer att påbörjas. Jämfört med det ursprungliga schemat har projektet påskyndats med tio månader.

Läs artikeln från OffshoreWind.biz