2018-10-04

Externa nyheter

ÅF förvärvar danska energiföretaget P.A.P

Ingenjörs- och designbolaget ÅF har förvärvat P.A.P för att etablera sig på den danska marknaden och för att kunna växa mer inom Norden.

P.A.P grundades 1906 och är ett ingenjörs- och konsultföretag med expertis inom elkraft. Företaget tillhandahåller rådgivande, tekniska och administrativa tekniktjänster inom flera affärssegment som transmission, distribution, förnybar energi och kraftvärmeverk.

Läs pressmeddelandet här.