2017-09-13

Externa nyheter

ÅF vinner ramavtal med Vattenfall vindkraft

Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF meddelar att man tecknat två nya ramavtal med Vattenfall Europe Windkraft GmbH som omfattar projektledning och projektering inom elkraft.

Läs mer här