2019-05-29

Externa nyheter

Ägarförändring av Blaiken och Solberg

Skellefteå Kraft och Fortum äger två vindkraftparker gemensamt. Nu föreslås en förändring av ägandet som gör Skellefteå Kraft till ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum bli ensam ägare till Solberg vindkraftpark.

Skellefteå Kraft och Fortum inledde ett samarbete 2010 och bildade det gemensamma bolaget Blaikenvind AB för att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet utanför Storuman i Västerbotten. Parken, som består av 99 vindkraftverk, byggdes i fyra etapper och är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa.

Läs hela artikeln på Vindkraftsnyheter.se.