2016-01-12

Externa nyheter

Allianz och OX2 tecknar avtal om 21 MW vindkraft i Finland

Det internationella försäkringsbolaget Allianz har tecknat förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om sex vindkraftverk i Jouttikallio, Lappo. Det är Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden.

 Läs hela