2018-11-12

Externa nyheter

Allt är bäddat för jätteparken i Norrbotten

Nu är allt klart för bygget av det som sannolikt kommer bli Europas största vindkraftpark. 1 101 vindkraftverk kommer att stå på plats inom några år om allt går som det ska.

– Det finns ett väldigt stort intresse för att investera i såna här anläggningar nu, säger Mikel Kyrk, operativ chef på Svevind som utvecklat vindkraftparken.
Planeringen av vindkraftparken i Markbygden, utanför Piteå, har pågått i många år, och först i juni i år blev alla tillstånden klara. Svevind har hela tiden tyckt att platsen är utmärkt för vindkraftproduktion.
– Vi brukar kalla det en vindkraftfyndighet. Först och främst har du en stor yta som är hyfsat konfliktfri. Dessutom är vindkraftförhållandena bra, vi har mätt vind där under en lång period. Det går också bra att leverera energin till stamnätet, säger Mikael Kyrk.

Amerikanska bolaget General Electric tillsammans med Green Investment Group genom bolaget MB Ett gick in i projektet i december 2017 med stor optimism inför dess lönsamhet. Och Energimyndighetens senaste vindkraftrapport (2017) visar att beslutet om förlängning av Elcertifikatsystemet till 2045, och nya kvoter för elcertifikat har ökat investeringsviljan inom förnybar el och speciellt vindenergi. En bidragande faktor till att fler vill investera i vindkraft är också att produktionskostnaderna för vindkraft sjunkit kraftigt på senare år. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har inneburit att vindkraftsturbinerna har blivit större, både vad gäller installerad effekt, rotordiameter och navhöjd. Detta har gjort turbinerna effektivare. Dessutom har styrning och mätning av prestanda förbättrats vilket minskat lasterna på turbinerna.

Läs hela artikeln hos Byggindustrin.