2012-06-08

Externa nyheter

Allt fler områden lämpliga för vindkraft

I de områden som Sveriges kommuner hittills har pekat ut som lämpliga för vindkraft kan det produceras 108 terawattimmar (TWh) vindkraftsel, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den totala elproduktionen i Sverige. Det framgår av kommunernas redovisningar till Boverket. Oxelösund, Hultsfred och Laxå toppar vindkraftsbolaget O2:s rankinglista, som baseras på hur mycket vindkraft som kan produceras inom lämpliga vindkraftsområden i relation till kommunens yta.

Läs hela