2011-08-23

Externa nyheter

Allt fler skåningar köper andelar i vindkraftverk

Skåne är Sveriges vindkraftstätaste län och intresset för att köpa en andel i vindkraftverk är stort. Omkring 1300 skåningar äger redan en andel och fördelarna är, enligt dem själva, många.

Se hela inslaget