2016-01-20

Externa nyheter

Allt krångligare regelverk

Färre privatpersoner satsar på egna vindkraftverk. Vindkraften började som en gräsrotsrörelse, men har allt mer blivit en angelägenhet för de stora bolagen. Det har blivit för svårt för privatpersoner, anser Sven Ruin, vindkraftskonsult.

Läs hela