2013-08-23

Externa nyheter

Alstom i FoU-samarbete med Lappeenranta tekniska universitet

Alstom har tecknat ett Letter of Intent för ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsavtal i samarbete med Lappeenranta tekniska universitet (LUT), TuuliSaimaa och TuuliMuukko.Överenskommelsen är ett perfekt ramverk för att fördjupa förståelsen för h ur vindkraftverk fungerar i nordiska klimatförhållanden för att ytterligare förbättra funktion, prestanda och tillförlitlighet, skriver företagen. Forskargrupperna kommer också undersöka tillämpningen av avancerade sensorer för detektering av is speciellt på rotorbladen.

Läs hela