2020-06-29

Externa nyheter

Altor blir minoritetsägare i OX2

Altor Fond V (“Altor”) har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB (“Peas Industries”) för att stödja OX2:s fortsatta tillväxt och driva omställningen mot förnybar energi i Europa. Grundarna av Peas Industries kommer kvarstå som majoritetsägare och fortsätta att vara aktiva i utvecklingen av OX2.

Läs pressmeddelandet från OX2.