2016-09-20

Externa nyheter

Amazon bygger gigantisk vindkraftspark i Texas

E-handelsjättens satsning på förnybar energi fortsätter med en vindkraftspark stor nog att förse 90 000 hushåll med el under ett helt år.

Läs mer på ehandel.se