2015-04-14

Externa nyheter

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015, Prop. 2014/15:110
Sammanfattning
I propositionen föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015.

Läs hela