2019-11-21

Externa nyheter

”Ambitiöst klimatarbete behöver inte vara dyrt eller komplicerat”

Omställningen till ett fossilfritt Sverige är i full gång och kommunerna har en nyckelroll i arbetet. Förutsättningarna för klimatarbetet ser väldigt olika ut runt om i landet beroende på kommunens ekonomi, storlek och geografiska läge. Det är dock en vanlig missuppfattning att ett ambitiöst klimatarbete behöver bli dyrt eller komplicerat, skriver Lennart Bondeson och Svante Axelsson.

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad.