2013-12-05

Externa nyheter

Amerikanska forskare tittar på "tyst" teknik

Många ugglearter har utvecklat en säregen fjäderdräkt för att effektivt kunna eliminera det aerodynamiska bullret som deras vingar förorsakar. Därför kan de jaga och fånga sina byten i nästintill ljudlöst. En grupp amerikanska forskare tror sig kunna tillämpa nya rön om ugglans ljudlösa flygförmåga bland annat för utveckling av tystare rotorblad för vindkraftverk.

Läs hela