2015-12-21

Externa nyheter

AMF investerar i brittisk vindkraft med Vattenfall

AMF har ingått avtal om att förvärva 49 procent av Vattenfalls brittiska vindkraftspark Ormonde för 237 miljoner pund, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Ormonde är en havsbaserad vindkraftpark i Storbritannien helägd av Vattenfall med en sammanlagd kapacitet på 150 megawatt fördelat på 30 vindkraftverk. Anläggningen har varit i drift sedan 2012. AMF köper 49 procent av aktierna i Ormonde och ingår därmed ett samägande partnerskap där Vattenfall står fortsatt för drift.

Läs hela