2018-10-10

Externa nyheter

Analys: Målet för kolet kan vara närmare än vi tror

För att klara FN:s klimatmål till 2030 måste utsläppen från världens kolkraftverk minska med åtminstone 60 procent. Den allmänna uppfattningen är att det är omöjligt, men världen kan redan vara på väg mot målet, menar Bloomberg News David Fickling.

Han pekar på hur kolkraften i USA minskade med en tredjedel 2011–2017, och inom EU har samma minskning skett på bara fyra år.  Dessutom menar Fickling att många inom forskningsfältet underskattar hur snabbt priserna på förnybar energi sjunker i snabbväxande ekonomier som Kina och Indien.

Vi kan lära oss av vår tidigare pessimism inom miljöområdet, menar Fickling. För tio år sedan framstod dagens situation, där efterfrågan på både kol, diesel och bensin planar ut, som lika otänkbar som FN:s klimatmål för 2030.
”Man ska aldrig säga aldrig”, skriver han.

Läs artikeln här.