2014-08-15

Externa nyheter

Andelen förnybar energi ökar inom transportsektorn

Under de kommande åren ökar den förnybara energin inom transportsektorn för att uppgå till knappt 20 procent år 2016. Den bedömningen gör Energimyndigheten i den nya kortsiktsprognosen.

Läs hela