2021-01-20

Externa nyheter

Andelen förnybart har dubblats i EU:s elproduktion

Energi från förnybara källor utgör i dagsläget omkring en tredjedel av EU:s totala elproduktion, en fördubbling jämfört med 2005. Det rapporterar SR:s Vetenskapsradion i P1 med hänvisning till en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA).

Men mer måste till på kortare tid om EU ska uppnå sitt nya klimatmål om att kapa utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030, noterar Vetenskapsradion. Enligt rapporten måste andelen förnybar energi i den totala produktionen fördubblas igen – nu på tio år, i stället för 15 år.

Läs nyheten från Omni