2010-11-24

Externa nyheter

Anders Borg svarar på skriftlig fråga 2010/11:75

Gunnar Sandberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att fastighetsskatten från vindkraftverk ska tillfalla kommuner i stället för staten.

Läs fråga och svar