2011-09-13

Externa nyheter

Anders Borgs svar på skriftlig fråga

Svar på skriftlig fråga 2010/11:666 den 13 september
Svar på fråga 2010/11:666 Uttagsskatten mot vindkooperativ.

Finansminister Anders Borg: Jens Holm (V) har, mot bakgrund av uttalanden som centerpartiledaren Maud Olofsson gjorde i SVT:s Aktuellt den 29 augusti 2011, frågat närings- och energiministern om en översyn av uttagsskatten mot vindkooperativ.

Läs hela