2011-08-11

Externa nyheter

Anders Wijkman med flera: Andelsägd vindkraft kommer fler tillgodo

Vi har uppmanat svenska hushåll att köpa andelar i vindkraftverk. Syftet är enkelt. Vindkraftens fördelar bör komma alla till godo och som andelsägare får man ett lågt och stabilt elpris.

Läs hela