2016-01-07

Externa nyheter

Ändra systemet för elcertifikat

Branschorganisationen Svensk Vindenergi höll sin årliga tvådagarskonferens Vind, där fokus i år låg på Europa. De hetaste diskussionerna kretsade kring elcertifikatsystemet, elnäten och hur kommunerna hanterar tillståndsfrågor.

Läs hela