2015-12-10

Externa nyheter

Ändrar detaljer i dom som rör Markbygden

Mark- och miljödomstolen ändrar ett antal detaljer i domen som rör andra etappen av vindkraftverken i Markbygden. I maj 2014 beviljade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten Markbygden vind AB tillstånd att bygga och driva upp till 440 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun.

Läs hela