2011-03-16

Externa nyheter

Andreas Carlgren: Vindkraft det bästa alternativet


Hämtat ur talet:

Vindkraftsutbyggnaden visar framgångarna för förnybar energi allra tydligast. Under min tid som miljöminister har jag varit med om en fyrdubbling. Det kan komma att visa sig: senaste tolvmånadersperioden 4 TWh.
Sverige har klättrat upp till 10 i topp-listan bland länder som bygger ut vindkraft. Ännu finns en stor outnyttjad potential.

Läs hela