2012-02-17

Externa nyheter

Angående energifrågan och behoven av energi

På Västerbottens Kurirens blogg skrver Tore Gabrielsson:

Jag förstår inte varför man inte gör som i vårt grannland i söder (Danmark), där är det mindre byar och ibland enstaka jordbruk som bygger/finansierar egna vindkraftverk. Det finns flera exempel på detta om man nu vill studera företeelsen närmare och räkna på det, när det står stilla så har man nätet, vid överskott så säljer man, det fungerar som en buffert.

Läs hela