2008-03-04

Externa nyheter

Anmäl dig till Vind 2009

Anmäl dig till Vind 2009

Nu kan du anmäla dig till landets största konferens som har vindkraft i fokus. http://www.vind2009.se/. Läs här om vårt boka-tidigt-erbjudande.
I ett unikt samarrangemang med EWEA, den europeiska vindkraftsbranschens intresseorganisation, förläggs Vind2009 under konferens EOW2009 den 14-16 september på Älvsjömässan i Stockholm. Vår svenska koferensdel koncentreras till tisdag 15 september och kommer att fokusera på landsbaserad vindkraft. Besökare kan välja att delta endast denna dag eller under alla tre dagar av EOW.

För att ladda ner det senaste nyhetsbrevet, klicka här.


Filer att ladda ner

Vind2009 Nyhetsbrev mars