2013-08-14

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt: Alliansen tar klimatansvar

Sverige är, och ska fortsätta vara, ett land som mycket tydligt tar sitt klimatansvar. Vi lever, just nu, i en övergångstid, på väg från ett samhälle storskaligt beroende av fossil energi till ett hållbart och smart samhälle byggt på förnybar energi. I den senaste upplagan av ”energibibeln” World Energy Outlook konstaterar den internationella energiorganisationen, IEA, att den förnybara energin sammantaget kommer att bli världens näst största energikälla för elproduktion, redan 2015. Det är en helt fantastisk utveckling. Och det är en utveckling som snabbt förändrar världen.

Läs hela