2011-12-28

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt och Ola Borten Moe: Världsunikt samarbete om förnybar energi

Norge knyts samman med vår marknad för elcertifikat. Det är första gången två länder kommer överens om ett gränsöverskridande system. Det skriver Anna-Karin Hatt och Ola Borten Moe.

Läs hela