2012-03-14

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt: På väg mot en verkligt hållbar framtid

Talet som Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, höll på Energiutblick i Göteborg idag:

Ingen av er här inne har nog missat vinterns stora energipolitiska snackisar: kärnkraftsreaktorer som varit ur drift, elpriser som varierat mellan norra och södra Sverige, önskemål från höger och vänster – och delar av industrin – om nya, blocköverskridande energisamtal. Men bakom allt detta – bakom rubrikerna om vem som skulle vilja samarbeta med vem i en eventuell ny energiuppgörelse, och bakom diskussionerna om höga och låga elpriser – så finns den större, mer långsiktiga frågan om själva hållbarheten i vårt energisystem, om hållbarheten i vårt transportsystem och om hur vi ska möta klimatförändringarna. Och det är en debatt som jag verkligen välkomnar. För sedan hösten 2008 har många frågor, inte minst klimatkrisen, stått alltför mycket i skuggan av finanskrisen. De globala klimatutmaningarna har trängts undan av krisande europeiska ekonomier och växande budgetunderskott i våra grannländer.

Läs hela