2012-05-03

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt: Smarta städer för en smart framtid

Tal den 3 maj 2012, av Anna-Karin Hatt, It- och energiminister.

Det talade ordet gäller!

Läs hela