2012-06-15

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt välkomnar att EU:s energieffektiviseringsdirektiv är på plats

Vid rådsmötet med EU:s energiministrar i Luxemburg den 15 juni har energieffektiviseringsdirektivet, Energifärdplanen till 2050 och EU:s framtida ambitioner för förnybar energi stått på agendan.

Läs hela