2014-04-02

Externa nyheter

Annullering av 16,2 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. För el producerad under 2013 utfärdades det totalt 16,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,2 miljoner elcertifikat till totalt 12 miljoner elcertifikat.

Läs hela