2012-04-02

Externa nyheter

Annullering av 16,5 miljoner elcertifikat

Den 2 april annullerades 16 524 816 elcertifikat för 2011 års kvotplikt inom elcertifikatsystemet. 33 494 elcertifikat har registrerats som låsta.

Läs hela