2015-04-02

Externa nyheter

Annullering av 17,8 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 17,8 miljoner elcertifikat för 2014 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. För el producerad under 2014 utfärdades det totalt 18,7 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,9 miljoner elcertifikat till totalt 13 miljoner elcertifikat.

Läs hela