2018-04-04

Externa nyheter

Annullering av 33,8 miljoner elcertifikat

Den 3 april annullerades totalt 33 810 479 elcertifikat för 2017 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Läs mer här