2019-05-20

Externa nyheter

”Anslutningar för el kan nekas i höst”

Vi kommer inte att kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren i Stockholm. Behovet av politisk handling är nu akut, skriver Johan Lindehag och Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio.

Allt sedan elnätens kraftiga utbyggnad på 1960- och 70-talen har vi vant oss vid att vi i Sverige i princip har obegränsad tillgång på el. Vi har haft stabila elnät med rejält tilltagen kapacitet att kunna överföra el från där det produceras till där det förbrukas. Samtidigt har den totala elanvändningen från mitten av 80-talet och fram till i dag varit i stort sett oförändrad. Men nu står vi i ett annat läge. Värst är det i de växande storstadsregionerna; i exempelvis Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Uppsala ökar efterfrågan på el dramatiskt – så mycket att vi nu står inför en akut elförsörjningskris.

Problemet handlar inte om brist på el i landet i stort, utan om nätkapacitetsbrist – svårigheter att transportera elen från där den produceras till de platser som efterfrågar mest el, eller i vissa fall för låg kapacitet regionalt i städerna. Det är helt enkelt fullt i kablarna som försörjer storstäderna. Som största elnätsägare i Stockholm, med både region- och lokalnät som förser 600 000 kunder i regionen, ser vi konsekvenserna rycka närmare…

Läs hela debattartikeln i SvD.