2018-10-05

Externa nyheter

Ansökan om vindpark på Vikbolandet avslås

Vikboland Vinds ansökan om tillstånd att bygga vindpark på Vikbolandet i Norrköping avslås av Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötland.

Enligt miljöprövningsdelegationen skulle de 12 vindkraftverk kunna påverka den växande populationen av havsörn, skriver konsortiet, som består av företaget Wind4shore, Kolmårdsvind ekonomisk förening, Norrköpings kommun, Norrköping Vatten och avfall, i ett pressmeddelande.

Men konsortiet menar att miljöprövningsdelegationen inte gör någon avvägning av denna risk mot den miljönytta en vindpark skulle ha.

Beslutet kommer att överklagas.

Läs artikeln här.