2019-08-12

Externa nyheter

Antal elbilar ökar samtidigt som studier visar att effekttoppar kan undvikas

Samtidigt som effektfrågan debatteras flitigt fortsätter antal laddbara bilar att öka. Tesla Model 3 fortsätter att driva beståndsutvecklingen bland elbilarna. Nya studier visar emellertid att stora ökningar av elbilsbeståndet kan göras utan att ytterligare nätkapacitet behöver byggas ut.

Läs hela pressmeddelandet från Power Circle.