2020-04-01

Externa nyheter

”Använd den gröna given till att rädda Europas ekonomi”

Fem ledande MP-politiker: Viktigt att EU nu inte gör samma misstag som efter finanskrisen 2008 då klimatinvesteringarna minskade.

Klimatinvesteringarna återhämtade sig inte förrän fem år senare. Stimulanspaketen för att rädda Europas ekonomi måste bli en del av EU:s gröna giv. EU står nu inför två enorma utmaningar: coronakrisen och klimatkrisen.

Läs debattartikeln i DN.