2017-01-24

Externa nyheter

Använd inte elcertifikat för effektfrågan

Erik Dotzauer skriver på Second Opinion den 16 januari under rubriken ”Låt elcertifikatsystemet premiera effekt”. Det är knappast en rationell lösning på effektfrågan.

Effektfrågan gäller att det måste finnas tillräckligt med kapacitet för att klara av situationer med hög förbrukning så att inte kunder kopplas bort ofrivilligt.  Om/när effektfrågan blir en utmaning som kräver nya lösningar är i dagsläget oklart.

Det kan hända att det kommer behövas förändringar kring, t ex, effektreservens hantering för att hantera frågan om ”tillräckligt med effekt” och definitionen av vad som är ”oacceptabelt höga priser”. Men det kan knappast vara rationellt att special-gynna en specifik möjlig lösning, dvs certifikat-berättigad produktion, om/när detta inträffar.

Läs mer här