2015-03-19

Externa nyheter

Användning av det kommunala ”vetot” inom vindkraft drog fullt hus

Power Väst hade samlat viktiga aktörer från länsstyrelsen, vindkraftsprojektörer, kommunala handläggare och kommunala- och regionala politiker till seminariet med fokus på det kommunala ”vetot” och dess användning. Seminariet som lockade cirka 60 deltagare fyllde den största lokalen på Ekocentrum. En ny rapport om användningen av det kommunala ”vetot” presenterades.

Läs hela