2012-02-21

Externa nyheter

Användningen av el minskade 2011

Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Samtidigt var produktionen av el i något högre än under 2010 vilket gav ett överskott på 7,2 TWh som nettoexporterades till andra länder. Det visar ny preliminär elstatistik från Energimyndigheten över helåret 2011.

Läs hela