2020-05-27

Externa nyheter

AP-fonder minskade koldioxidavtryck

Första AP-fonden avyttrar nu sina innehav i fossila verksamheter. Under förra året minskade koldioxidutsläppen från samtliga AP-fonders placeringar med 9 procent. Det visar den första utvärderingen av hur första året med nya hållbarhetsmål för fonderna har gått.

Läs artikeln i DN.