2016-11-24

Externa nyheter

Aquila Capital köper vindpark av OX2

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 65 MW vindkraft. Avtalet avser Högkölens vindpark med 18 vindkraftverk i Ljusdals kommun. Högkölens vindpark kommer att byggas i ett gynnsamt vindläge med en medelvind på 8,0 m/sek vid turbinernas navhöjd. Vindparken kommer att producera 244 GWh per år när den är färdigbyggd.

Läs mer här