2013-03-04

Externa nyheter

År 2011 bjöd på mer vindkraft och mindre elanvändning

Under år 2011 blev nästan 10 miljarder olivkärnor till el och värme i Sverige. Vindkraften ökade sin elproduktion mest och den slutliga elanvändningen i Sverige minskade. Detta och mycket mer finns att läsa om i statistiken för el-, gas och fjärrvärmeförsörjningen 2011 som Energimyndigheten nu publicerar.

Läs hela