2018-09-20

Externa nyheter

”Är inte Sverige en del av den inre marknaden för energi?”

När Svenska kraftnät stänger för import av el från dansk vindkraft drabbas de svenska konsumenterna genom högre elpriser. Det skriver Christian Kjær från Danmarks Vindmølleforening som anser att det är hög tid att danska och europeiska myndigheter agerar mot hur Sverige begränsar elförbindelserna till Danmark. 

Svenska kraftnät argumenterar (12/9) i Altinget.se för att de stadigt växande begränsningarna i elförbindelserna mellan Danmark och Sverige är ett uttryck för att man inte kan sätta elmarknaden framför fysiska realiteter i transmissionsnätet. Men den svenska systemoperatören glömmer att Sverige är en del av EU:s inre energimarknad och att de svenska konsumenterna får högre elpris på grund av importbegränsningar när den svenska systemoperatören stänger för import av el från dansk vindkraft.

Bakgrunden är att Svenska kraftnät i ökande grad begränsar elförbindelserna mellan Sverige och Danmark. Danmarks Vindmølleförening påpekade i en artikel i tidningen Ingeniøren i februari att svenskarnas stadigt växande begränsningar av handelskapaciteten mellan våra två länder direkt påverkar elpriset i Danmark. Föreningen tydliggjorde att år 2017 var i genomsnitt endast 528 megawatts exportkapacitet från Västdanmark tillgänglig för den inre marknaden, samtidigt som den installerade kapaciteten är 740 megawatt.

Det råder inga tvivel om att den svenska metoden att förflytta inre flaskhalsar i elnätet till utlandsförbindelserna, varken är i linje med den nuvarande eller med den kommande europeiska regleringen av den inre marknaden.

Läs hela repliken här.